www.zwerfsteneneiland.nl --> 12 De Ladder, groep 8, deel 2

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

12 De Ladder, groep 8, deel 2

23 mei 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag is er weer een rondleiding in samenwerking met Kunst Centraal en Annet Werkhoven. In de praktijk betekent het dat Annet de historie voor haar rekening neemt en ik de aardkunde. Hier zien we Annet aan het werk. Vanmorgen vroeg is de basisschool De Ladder, groep 8, uit Maarn, op bezoek. We hebben om educatieve redenen de groep in 2 delen gesplitst. Dit is het tweede deel van de leerlingen uit groep 8.


De Ladder, groep 8, 2e deel

Een goede steen is gevonden. Nu concentreren voor de toelichting die gegeven moet worden.Concentratie

De overeenkomsten aan de verweerde buitenkant van de steen worden aangewezen en toegelicht.Toelichting

Ook hier worden de waarnemingen weer toegelicht.

Het resultaat van dit samenwerkingsproject met Kunst Centraal en Annet Werkhoven lijkt me zeer positief. Zelf heb ik in ieder geval gemerkt aan talrijke individuele vragen van de leerlingen over de stenen, dat er wel degelijk belangstelling is en dat men ook wat opsteekt.En nog een toelichting

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden