www.zwerfsteneneiland.nl --> 15 Denen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

15 Denen

14 juni 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Na diverse overvolle rondleidingen doe ik vandaag weer eens een VIP-rondleiding. Zo noem ik de rondleidingen die ik soms toch wel doe, ondanks het geringe aantal deelnemers.
Annet Werkhoven, met wie ik samen de rondleidingen voor Kunst Centraal heb gedaan, heeft enkele Deense vrienden over de vloer. Ik vind het altijd wel leuk om wat meer tijd uit te trekken voor zulke bijzondere gasten. Het is immers een leuk idee dat onze zwerfstenen mogelijk over hun land heen naar ons getransporteerd zijn door het landijs.


Deense vrienden van Annet Werkhoven

Het is een avondrondleiding. Dat heeft het voordeel dat je ook weer eens wat andere dieren ziet. Langs de A12 staan nu nieuwe hekken en die kant kan de ree dus niet op.Een avondgast

Ook een klein type sprinkhaan laat zich zien.Sprinkhaantje

Hinderlijk aanwezig, maar niet scherp te krijgen voor mijn lens, zijn flinke zwermen kleine muggen.Vage muggenzwermen

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden