www.zwerfsteneneiland.nl --> Levende en dode natuur

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Levende en dode natuur

20 juli 2012

Dit keer geen aandacht voor de levende en de niet-levende natuur, maar voor de levende en dode natuur.

Dit jaar heb ik al eens afbeeldingen geplaatst van de 2 knobbelzwanen met 7 jongen (21 mei 2012). Later bleken er nog 2 jonkies over te zijn. Vandaag zag ik er nog maar 1.

Ik had me al eens afgevraagd waar ze bleven. Voor ratten waren ze toch wel wat groot om te pakken. Een ander mogelijkheid was de bbq op een van de aangrenzende campings. De Bergwegbewoners hebben sterk het idee dat de vossen ze te pakken gekregen hebben. Bij henzelf sneuvelde er ook wel eens een kippetje.


Steeds minder jonge zwanen

Vandaag op een gezamenlijke rondleiding door de zanderij zien we herhaaldelijk de zwarte drollen van de vossen liggen.Hier was een vos

Ook al is het jammer als je eigen kip door de vos opgegeten wordt, dan blijft het toch triest als een jonge vos door een hond doodgebeten wordt. Het is tenminste de stellige overtuiging van de Bergwegbewoners dat hier een loslopende hond voor verantwoordelijk is. De sporen waren bij mijn bezoek niet meer herkenbaar.

En zo is het leven: andere organismen maken er een feestmaal van.Dit was een vos

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden