www.zwerfsteneneiland.nl --> Schat terug naar de Zanderij (update)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schat terug naar de Zanderij (update)

23 september 2012

Het lukt niet altijd om gelijk aan een gebeurtenis de aandacht te schenken die het verdient. Vorige maand kreeg ik een prehistorisch voorwerp aangeboden dat indertijd in de zanderij is gevonden. Het verhaal spreekt voor zich en daarom laat ik door middel van de volgende afbeeldingen mevrouw Joop de Haan Tempelaar zelf aan het woord.


Brief deel 1

Ik had tegen mevrouw de Haan Tempelaar gezegd dat haar vondst uiteraard welkom was, maar dat het nog leuker zou zijn als ze ook iets over de vondstomstandigheden kon vertellen.Brief deel 2

Nou dat liet ze zich geen twee keer zeggen. Ik kreeg de schraper met bijgaande tekst aangeboden. Als tegenprestatie kon ik haar - na al die jaren - vertellen dat ze waarschijnlijk leemballetjes had gevonden (zie onder).Brief deel 3

En dan hier de prehistorische schat die de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland mocht ontvangen. De afmetingen zijn 4 x 3 cm.Bovenzijde schraper

De schraper is gemaakt uit een donkerbruine vuursteen. De schraper is niet in een bepaalde laag aangetroffen maar nabij het oppervlak tijdens en in de afgraving.

Als de datering van mevrouw Zilverberg juist is (5000 - 3000 voor Christus), moet de schraper dus bij de start van de afgraving op of nabij het oorspronkelijke oppervlak gelegen hebben. De overige afzettingen zijn immers allemaal veel ouder.Onderzijde schraper

Nog even over de ronde dingen die mevrouw aantrof (zie brief deel 1). Uit haar beschrijving leid ik af dat het om leemballetjes gaat. Als die uitdrogen kunnen ze flink hard worden. Bijgaande foto is niet in de zanderij genomen maar elders in smeltwaterafzettingen op de Utrechtse Heuvelrug (Plantage Willem III).Leemballetje in afzetting

Binnenin een dergelijk leemballetje tref je vaak een mengeling van al (bruin) dan niet (grijs) geoxydeerd materiaal aan. Ook deze foto is niet in de zanderij genomen.Binnenzijde leemballetje

Update
In de loop van het jaar heb ik de afbeeldingen van de artefact voorgelegd aan experts uit Amsterdam en Groningen. Hun conclusie is dat de vuursteen niet opzettelijk bewerkt is, maar een natuurproduct. Op zich is dat jammer, maar er is toch weer een boeiend nieuw verhaal toegevoegd aan de kleurrijke geschiedenis van de zanderij Maarn.

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden