www.zwerfsteneneiland.nl --> 29 Zeister Vrije School

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

29 Zeister Vrije School

2 oktober 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag is de Zeister Vrije School op bezoek. Het is een lekker weertje en dat geeft de mogelijkheid om de kinderen zelf ook wat te laten onderzoeken.
In de volgende afbeeldingen zijn ze per groepje bezig te vertellen waarom die kleine steen die ze mee hebben gekregen lijkt op een van de grote zwerfstenen op het eiland.


De Zeister Vrije SchoolGroep 1 verteltGroep 2 verteltGroep 3 verteltGroep 4 vertelt

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden