www.zwerfsteneneiland.nl --> Onderhoud in het verleden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Onderhoud in het verleden

20 november 2012

Sommige bezoekers hebben het idee dat vandalisme en vervuiling van stenen iets uit de huidige tijd is. In het archief van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland zijn diverse documenten aanwezig die het tegendeel aantonen. Onze oudste aanwijzingen over vandalisme stammen al uit 1918.

Hier een concreet voorbeeld van vervuiling in het verleden. In de onderstaande brief van Van der Lijn wordt ondubbelzinnig beschreven in welke staat het Geologisch Park Maarn zich bevindt in 1935.

Feitelijk is dit een beeld dat in de hele twintigste eeuw in documenten terugkeert. In het Beheerplan van het Zwerfsteneneiland wordt geadviseerd elk jaar een derde van de zwerfstenen schoon te spuiten. Tot nu toe lukt dat.


Vervuiling van het Geologisch Park Maarn

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden