www.zwerfsteneneiland.nl --> Beheer- en onderhoudsplan opgefrist

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Beheer- en onderhoudsplan opgefrist

20 november 2012

Het aardkundig monument Zwerfsteneneiland Maarn is een openluchtmuseum. Natuursteen in de openlucht is onderhevig aan vervuiling en verwering. Dat geldt niet alleen voor zwerfstenen, maar ook bijvoorbeeld voor kerken of grafstenen.

Sinds 1 januari 2000 wordt het eiland beheerd en onderhouden door vrijwilligers die zich later (2003) verenigd hebben in de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland (SVvhZ). De planning van de noodzakelijke acties voor het beheer en onderhoud is telkens vermeld in de jaarlijkse werkplannen van de stichting.

Om de samenhang van alle werkzaamheden die verricht worden aan de zwerfstenen, de 2 draaischijven, de paden en het geologische profiel voor de buitenwacht wat te verduidelijken zijn de werkzaamheden nu gebundeld en geillustreerd in een nieuw beheer- en onderhoudsplan van de SVvhZ.


Het lot van vele zwerfstenen

Arbeidsintensief en duur is het jaarlijks schoonspuiten van een derde van de zwerfstenen. Dat het nodig is wordt duidelijk op bovenstaande foto. Expres worden enkele stenen namelijk niet schoongespoten om zo te laten zien wat het resultaat van niets doen is.

Op onderstaande foto is Jankees Bos, hoofd Beheer en Onderhoud van de SVvhZ, aan het werk. Hij spuit enkele stenen slechts gedeeltelijk schoon, waardoor het effect van zijn werk opvallend zichtbaar wordt.

Dit type activiteiten en vele minder spectaculaire werkzaamheden staan opgesomd en verwoord in het vernieuwde beheer- en onderhoudsplan (versie 2.0) van de SVvhZ.Beheer in de vorm van schoonspuiten

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden