www.zwerfsteneneiland.nl --> 2 VIP rondleiding kunstenaar Tejo Hendriks

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

2 VIP rondleiding kunstenaar Tejo Hendriks

11 februari 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Sporadisch leid ik wel eens een heel klein groepje rond. Een verzoek van de bekende illustrator en kunstenaar Tejo Hendriks om eens kennis te mogen maken met het eiland, kon ik niet weerstaan. Met zijn vrouw Corinne is hij vandaag mijn gast. Warm is het niet, maar die sneeuw schept toch ook wel weer een aparte sfeer bij een ijstijd-monument.


De kunstenaar met zijn vrouw

Een sneeuwdek heeft bovendien een educatief effect. Normaal is de getraptheid in dit landschap wat moeilijker te herkennen. Nu zie je dat de voorgrond laag ligt, het eiland een stuk hoger en de stuwwal op de achtergrond nog hoger.De sneeuw maakt de hoogteverschillen in het landschap beter zichtbaar

Het voorportaal waardoor we, langs het oude Geologisch Park Maarn, naar het eiland kunnen lopen heeft ook een boeiend sneeuwbeeld. De metalen kompasroos, die centraal in beeld uitstekend te zien is door het ontbreken van de sneeuw, is de inspiratiebron geweest voor de vormgever van het eiland, Peter Enter.De ontdooide kompasroos

Ondanks de koude waren de gasten zeer gecharmeerd van het monument.Nog even poseren in de kou

Afbeeldingen: BOHOteam

Zie ook: www.tejohendriks.nl

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden