www.zwerfsteneneiland.nl --> 4 Familie de Haan Tempelaar

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

4 Familie de Haan Tempelaar

17 maart 2013

Spreker en rondleider: Wim Hoogendoorn

23 september 2012 heeft mevrouw de Haan Tempelaar een schat in de vorm van een schraper aan de stichting aangeboden. Zij had die in het verleden zelf in de zanderij gevonden, zie http://www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=483
Achteraf werd de vondst toch als een gewoon natuurproduct geklassificeerd. Voor de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland vormt dit verhaal een van de vele boeiende verhalen rond de zanderij Maarn.

Deze ontmoeting en dit verhaal hebben vandaag geleid tot een huiskamerlezing gevolgd door een rondleiding. En de weergoden werkten weer mee.


Familie de Haan Tempelaar en gasten

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden