www.zwerfsteneneiland.nl --> Voorjaar, zomer of herfst

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Voorjaar, zomer of herfst

29 juni 2013

We hebben een koud voorjaar achter de rug. Andere jaren zag je nu op de helling naar het eiland veel Jacobskruiskruid bloeien. Deze planten zaten dan ook al volop onder de zebrarupsen. Vandaag tijdens de rondleiding zagen we weliswaar nog geen bloeiend Jacobskruiskruid op de dam, maar wel talloze kikkertjes van 1 cm grootte.


Kleine kikkertjes (of padden) op de dam

Terwijl ik de excursiegasten wat vertel over onze Bruine Oostzeekwartsporfier valt mijn oog op een kikkertje en een krekel op deze porfier. Die leg ik uiteraard even vast voor de rubriek rariteiten levende natuur.Voplop leven op de porfier

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden