www.zwerfsteneneiland.nl --> 27 Gezelschap Jacqueline Maarsseveen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

27 Gezelschap Jacqueline Maarsseveen

29 juni 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Van de temperatuur moeten we het dit jaar niet hebben. Toch hebben we ons jaardoel van 26 rondleidingen al bereikt. Vandaag is Jacqueline Maarsseveen met haar gezelschap op bezoek.


Gezelschap Jacqueline Maarsseveen

Het was wel leuk dat we overal kleine kikkertjes zagen lopen op de dam, maar ook op het eiland. Zelfs op de Bruine Oostzeekwartsporfier zat een kikkertje van ca 1 cm. Om het beeld compleet te maken is bovenin ook nog een krekel te zien.Leven op een steen

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden