www.zwerfsteneneiland.nl --> Venko ruimt zijn rommel op, dl1

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Venko ruimt zijn rommel op, dl1

15 augustus 2013

In 2012 is er bij het verwijderen van de verf van de hoogspanningsmast op het zwerfsteneneiland en het in de menie zetten van de hoogspanningsmast nogal wat vervuiling opgetreden op het zwerfsteneneiland. Schilfers zijn in de toplaag van het eiland terecht gekomen en op een groot aantal stenen zijn door zuidwestelijke winden spatten van de menieverf terecht gekomen op het centrale gedeelte van het monument en op het segment van de zogenoemde Overige Stollingsgesteenten. Er schijnt wel met afdekzeilen gewerkt te zijn, maar die zijn volgens een medewerker van Venko (het verfbedrijf) niet tijdig weer weggehaald, waardoor de verf alsnog er doorheen gedrupt is. Het schoonmaken zou plaatsvinden nadat de top van de mast geverfd zou zijn. Omdat de eigenaar de spanning niet van de mast afhaalde kon dat voorlopig nog niet gebeuren.


De Venko wagens en medewerkers zijn gearriveerd.

In 2013 was Venko opeens weer in de zanderij om de masten grijs te verven. Op de stenen was nu prima te zien dat het met westenwind gebeurde, want nu kwamen rijen stenen ten oosten van de mast onder de grijze verf. Uiteindelijk lukte het me nu om via het Recreatieschap actie te ontketenen. Joop Schiks wist Venko zover te krijgen dat ze vandaag met de schoonmaakwerkzaamheden beginnen.De schoonmaak is begonnen

Nou klinkt dat eenvoudig stenen schoonmaken, maar hoe? Tijdens onze eigen schoonmaakactie van april 2013, heb ik met onze ROM geprobeerd de verf van de stenen af te spuiten, maar dat had geen zichtbaar resultaat. Op onderstaande foto zijn de menievlekken goed zichtbaar. Als je deze zwerfstenen aan de excursiegangers wilt laten zien is het natuurlijk een aanfluiting. Vandaar ons enthousiasme over de uiteindelijke komst van de schoonmaakploeg van Venko.De uitgangssituatie: stenen met verfspatten

Venko gebruikt een wat andere techniek. Eerst werd de gehele steen ingesmeerd met remopaint.Het afbijtmiddel

Dat was eigenlijk onnodig en men ging, op aanwijzing van de baas, al snel over op het alleen aanbrengen van het afbijtmiddel op de verfspatten.Eerst inweken van het afbijtmiddel

Het was niet bekend hoe lang het afbijtmiddel moest inwerken op deze ondergrond. Een eerste poging om de verfspatten eraf te spuiten mislukt. Mogelijk moet er langer gewacht worden, maar misschien zijn er ook wel andere factoren die een rol spelen.Eerste spuitpoging

Hoewel het afspuiten dus nog niet lukt, blijk de verf wel wat zachter geworden en met een staalborstel, of een mes, al gedeeltelijk te verdwijnen. Het plan van Venko wordt daarom de behandeling vandaag een of meer keren te herhalen.Poging met staalborstel.

Tussendoor wordt ook nog het afbijtmiddel op graffiti uitgeprobeerd.Aanval op de graffiti

Dat blijkt in een keer al een aardig succes op te leveren. Kennelijk speelt de soort verf ook een rol dat dit zo relatief gemakkelijk gaat. Dat merk je ook aan het feit dat de grijze verf kennelijk beter te behandelen is. Maar wie weet komt dit ook doordat de menie er al een jaar opzit.Effect op graffiti is goed

Regen vormt helaas een spelbreker. Het afbijtmiddel kan dan zijn werk niet doen en vormt slechts een witte brij op de zwerfstenen. Voor morgen wordt een nieuwe poging aangekondigd door de medewerkers van Venko. We blijven hoop houden.Regen is een spelbreker

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden