www.zwerfsteneneiland.nl --> Aardkunde elders

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Aardkunde elders

13 november 2013

Op de zustersite www.aardkundigemonumenten.nl worden boeiende aardkundige plekjes in binnen- en buitenland beschreven. Dat kunnen zogenoemde aardkundige monumenten zijn of minder officiele, maar niet minder boeiende, aardkundige excursiepunten zijn. Vandaag heb ik er weer eentje afgerond: de Brabantse Wal. Misschien leuk om daar ook eens te kijken: http://www.aardkundigewaarden.nl/aardkundigemonumenten/detailpagina.php?tuin_ID=554


Brabantse Wal

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden