www.zwerfsteneneiland.nl --> Jaarvergadering SVvhZ

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Jaarvergadering SVvhZ

17 december 2013

De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland heeft vandaag haar jaarvergadering gehouden. Het was weer een zeer druk jaar. Trouwe bezoekers hebben in de rubriek Stichting op deze site de activiteiten kunnen volgen. Daar is namelijk het werkplan 2013 van de SVvhZ te vinden en dat wordt minimaal tweewekelijks geaktualiseerd.

Veel werkzaamheden vinden achter de schermen plaats, maar anderen zijn juist weer goed zichtbaar voor het publiek. Enkele toppers uit het werkplan:

Rondleidingen We plannen steeds 26 rondleidingen. Dit jaar kwamen we daar weer ver bovenuit met maar liefst 38 rondleidingen.

Schoonmaakacties Onze gasten willen graag de zwerfstenen goed kunnen zien. Daarom hebben we dit jaar 2 grote schoonmaakacties gehouden, waarbij met een hogedrukspuit veel stenen zijn schoongespoten. Dat kost ons veel geld, omdat er bijvoorbeeld tractoren ingehuurd moeten worden om ons schoonmaakgereedschap en water bovenop het zwerfsteneneiland te krijgen. Vreemd genoeg worden wij voor onze beheersactiviteiten niet gesubsidieerd uit de bruidsschat van de spoorwegen, waaruit het Recreatieschap wel haar beheersactiviteiten betaald krijgt. Dankzij de vergoeding die groepen betalen voor een aparte groepsrondleiding op afspraak en fooien tijdens de gratis rondleiding de eerste zaterdag van de maand, kunnen we deze beheerskosten en de kosten om de website in de lucht te houden net betalen. Daarvoor is het uiteraard wel nodig dat wij al onze activiteiten als vrijwilliger doen.

Aan de websites www.zwerfsteneneiland.nl www.aardkundigemonumenten.nl en www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl zijn dit jaar ca 25 artikelen en 500 afbeeldingen toegevoegd.

Monitoring In de Zanderij, de kapvlakte Den Treek, Eemland, Darthuizerpoort, Stameren, Leersumse Plassen en plantage Willem III zijn weer duizenden afbeeldingen door het BOHOteam gemaakt voor het aardkundig / landschappelijke monitoringsnetwerk. Uitwerken in albumvorm heeft plaatsgevonden voor de kapvlakte op Den Treek.

Nogmaals voor de liefhebbers die nog meer willen weten: kijk even naar het jaarlijkse werkplan. In 2014 maakt het werkplan 2013 plaats voor het werkplan 2014. Informatie over de werkplannen van de afgelopen jaren is dan veelal nog wel bij mij te verkrijgen door een vraag aan wim.zwerfsteen@gmail.com


Bestuur Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden