www.zwerfsteneneiland.nl --> 39 Wandelclub mevrouw Breedveld

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

39 Wandelclub mevrouw Breedveld

28 december 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Met een prachtig zonnetje komt een maandelijkse wandelclub op bezoek. Mevrouw Breedveld heeft de afspraak geregeld dus ik noem het maar gemakshalve de wandelclub mevrouw Breedveld. Nu het eiland zelf achter het hek zit is het handiger om de volgorde van de onderwerpen historie, aardkunde en zwerfstenen wat aan te passen. Het is echter een nieuwsgierige groep en dat betekent dat we door de vele vragen - genietend van het zonnetje - uiteindelijk niet verder komen als het segment van de gidsgesteenten.


Wandelclub mevrouw Breedveld

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden