www.zwerfsteneneiland.nl --> 1 Provincie Utrecht, natuur en landbouw

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

1 Provincie Utrecht, natuur en landbouw

21 januari 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag was het een zeer productieve dag voor de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. In het kader van teambuilding voor hun nieuwe team heeft de afdeling Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht een gezamenlijke zaagdag op het zwerfsteneneiland gehouden.


Afdeling Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht.

Het was voor de stichting eigenlijk zonde om teveel werktijd te gebruiken voor een complete rondleiding. Als goed compromis viel een beperkte rondleiding, specifiek over de zwerfstenen en het digitaal zwerfstenenmuseum, toch in de smaak. Met ander woorden de kop is er weer af voor de rondleidingen in 2014.

Binnenkort verschijnen op deze site in de rubriek Beheer en Onderhoud een aantal vergelijkende plaatjes van voor en na de kap.

Ondanks de grote stap voorwaarts van vandaag bezint de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland zich nog op een vervolgactie om het zwerfsteneneiland helemaal kaal te krijgen.Tijd voor een versnapering

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden