www.zwerfsteneneiland.nl --> Zagen met de provincie Utrecht

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Zagen met de provincie Utrecht

31 januari 2014

Op 21 januari 2014 kregen we voor het onderhoud van het zwerfsteneneiland flinke fysieke en morele ondersteuning van de afdeling Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht. Zij hielden een teambuildingsochtend bij ons. Sommigen van hen hebben indertijd nog de benoeming van dit aardkundig monument meegemaakt. Voor anderen was het, mede dankzij een korte rondleiding, een kennismaking. Na een drankje bij het nabijgelegen Onder de pannen trok met ten strijde.


De afdeling Natuur en Landbouw klaar voor de strijd

De provincie heeft er indertijd voor gekozen om de collectie zwerfstenen niet te verspreiden over de gehele zanderij, maar juist te concentreren op een relatief klein oppervlak. Op dat oppervlak hebben de zwerfstenen wel absolute prioriteit. De stichting Vrienden van het zwerfsteneneiland heeft deze gedachtegang overgenomen. In de praktijk betekent het dat wij aanslag en begroeiing van de stenen verwijderen en dat we de opgaande begroeiing op het eiland in toom houden, zowel voor het zicht naar het eiland als vanaf het eiland.

De vuistregel die we hanteren is dat de opgaande begroeiing niet boven het oppervlak van het eiland mag uitsteken. Op onderstaand panorama (dd augustus 2013) is goed te zien dat het hoog tijd is voor een ingreep.Kijkend naar het westen: te hoge begroeiing

Vanaf de Driebergseweg, aan de zuidzijde van de zanderij is jaren geleden een mooi uitzichtpunt gekapt. Tegenwoordig kun je er zelfs op een plateau staan. Op onderstaande foto kijken we naar het noorden en is de westzijde van het eiland in beeld. Het is hetzelfde plekje als op de bovenstaande foto te zien is. Het is nu winterseizoen dus de struiken waarvan de bladeren afgevallen zijn vallen van deze afstand niet of nauwelijks op.Zicht vanaf het uitzichtplateau op het westelijk gedeelte

Men gaat vol goede moed aan de slag. Uiteindelijk moet de bovenzijde in ieder geval kaal worden. De afgezaagde takken moeten echter ook netjes weggewerkt kunnen worden. Daarom moet er ook al aan de onderzijde ruimte gemaakt worden.Prioriteit aan de bovenzijde

Met zagen en snoeitangen wordt er korte metten gemaakt met de struiken.Zagen en knippen

Alle takken, groot en klein worden netjes naar beneden gedragen. Het mooie uitzicht is aan deze zijde teruggekeerd. Een vergelijking met het eerder getoonde panorama (2e foto) geeft veel voldoening over het bereikte resultaat.Weer zicht !

Langs de waterkant zijn enkele grote rillen gemaakt van het snoeihout. Dat kan daar langzamerhand vergaan en ook nog functioneel zijn voor verschillende diersoorten.Rillen langs de waterkant

Op zich lijkt er op deze foto nog veel begroeiing te staan. Dat is ook zo, want het is een enorme klus. Vergelijking met de allereerste foto leert echter dat er aan de bovenzijde van en halverwege de helling heel wat verdwenen is dankzij de inspanningen van de provinciale ambtenaren.Vergelijking met de eerste foto toont het resultaat

Ook aan de noordzijde, aan weerszijden van de dam naar het eiland, is fors gewerkt. Onderstaand plaatje is aan de bovenzijde noordoost.Actie in het noordoosten

En hier wordt aan de noordoostzijde op de helling gewerkt, zodat hier aansluitend op ons zaagwerk van 2 januari 2014, een kale helling is ontstaan.Actie in het noordoosten

Ook aan de noordwestzijde begint de helling kaal te worden.Actie in het noordwesten

De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland dankt de leiding en de medewerkers van de afdeling Natuur en Landbouw voor hun prima inzet. Op de nabespreking bleek al dat wederzijds de actie zeer gewaardeerd is.

Wij hopen dat in de toekomst ook andere groepen ons te hulp willen schieten, zodat we - met vele handen - de werkzaamheden uit ons Beheerplan kunnen realiseren.Actie in het noordwesten

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden