www.zwerfsteneneiland.nl --> 3 Het Utrechts Landschap

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

3 Het Utrechts Landschap

28 februari 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn en Jankees Bos

Vandaag een boeiende combinatie van diverse activiteiten. Na een aangepaste rondleiding voor de directeur-rentmeester, hoofd terrein beheer en boswachter van Het Utrechts Landschap vindt een gedachtenuitwisseling plaats met hen over beheermogelijkheden en enkele details van een subsidieaanvraag van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland bij het streekfonds.

Na een rustige winter is het voor mij prettig om warm te draaien met een kleine VIP-groep, want als de reserveringen kloppen moet of mag ik in maart circa 400 mensen rondleiden.


Bezoek van Het Utrechts Landschap

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden