www.zwerfsteneneiland.nl --> 8 CBS Wilhelmina Amerongen (groep 8)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

8 CBS Wilhelmina Amerongen (groep 8)

10 maart 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag is weer een serie rondleidingen gestart voor basisscholen in samenwerking met Annet Werkhoven. Bij deze serie verzorgt Annet het historische en ik het aardkundige gedeelte. Deze rondleidingen worden volgens een vast stramien gehouden waarbij ook een actieve rol van de leerlingen gevraagd wordt. Na groep 6 en 7 kregen we vandaag nu groep 8 van de CBS Wilhelmina uit Amerongen op bezoek. Hieronder zie je dat een van de leerlingen namens zijn groep uitlegt waarom de kleine steen lijkt op de grote zwerfsteen. Bovendien weet hij kennelijk elders nog een dergelijke steen te liggen.


Daar ligt er nog zo een

En weer even met zijn allen in het zonnetje op de foto.Groep 8 van CBS Wilhelmina uit Amerongen

Tot slot nog aandacht voor een verhaal over het gebruik van stenen door Annet Werkhoven.Een slotwoord van Annet

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden