www.zwerfsteneneiland.nl --> 13 CBS De Hoeksteen groep 7

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

13 CBS De Hoeksteen groep 7

18 maart 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vorige week is weer een serie rondleidingen gestart voor basisscholen in samenwerking met Annet Werkhoven. Bij deze serie verzorgt Annet het historische en ik het aardkundige gedeelte. Deze rondleidingen worden volgens een vast stramien gehouden waarbij ook een actieve rol van de leerlingen gevraagd wordt. Vandaag komt CBS De Hoeksteen uit Leersum op excursie. We starten met groep 7. Hier krijgen ze van Annet een intro te horen.


Intro van het project doot Annet Werkhoven

Hieronder zie je dat een van de leerlingen namens de groep uitlegt waarom de kleine steen lijkt op de grote zwerfsteen.Uitleg over de gelijkenis tussen de stenen

En hier wijst zij op de roestige buitenkant van deze kleine zwerfsteen.Uitleg over de gelijkenis tussen de stenen

Hier juicht de groep terecht. De groepjes uit deze klas bleken prima te kunnen waarnemen en bovendien konden ze die waarnemingen ook nog goed onder woorden brengen. Hulde.Groep 7 van CBS De Hoeksteen uit Leersum

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden