www.zwerfsteneneiland.nl --> Zwerfstenen Winterswijk toegevoegd

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Zwerfstenen Winterswijk toegevoegd

24 mei 2014

In het digitaalzwerfstenenmuseum.nl worden in het onderdeel gesteentetuinen zwerfstenenmonumenten en zwerfsteenmonumenten in (voornamelijk) Nederland behandeld. Tijdens een vakantie in Winterswijk zijn, met name dankzij publicaties van Willem Peletier, diverse zwerfsteenmonumenten opgezocht, gevisualiseerd en beschreven. Het betreft de Dikke steen in het Woold, de Huppelse kei, kei van Ratum I en II, de Kottense kei en Woold 40 jaar vrijheid. Even op de desbeteffende foto klikken in het digitaalzwerfstenenmuseum en u kunt het zien.
Zie: www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/gesteentetuinen


Stenen toegevoegd in digitaalzwerfstenenmuseum

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden