www.zwerfsteneneiland.nl --> 27 Familie Korving en gasten

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

27 Familie Korving en gasten

31 juli 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag is de familie Korving (hopelijk schrijf ik het goed) met haar gasten op bezoek. Mooi weer en dus was het extra aangenaam toeven op het zwerfsteneneiland.
De groep wilde graag met veel stenen op de foto. Daarom zitten ze hier op enige afstand tussen de Jotnische Zandstenen. En met die precambrische zwerfstenen van ca 600 miljoen jaar en ouder op de foto voel je jezelf weer heerlijk jong.


Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden