www.zwerfsteneneiland.nl --> 28 VIP rondleiding Peletier / de Jong

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

28 VIP rondleiding Peletier / de Jong

7 augustus 2014

Rondleider: wim hoogendoorn

Af en toe geef ik een rondleiding voor een heel klein groepje. Uiteraard omdat ik dat zelf belangrijk vind en ik noem dat dan een VIP rondleiding. In dit geval was het voor Willem Peletier en Hans de Jong, die mogelijk volgend jaar met een HOVO-groep langs komen.

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland heeft van Willem Peletier al eens een fossiel (Lepidodendron; zie http://www.aardkundigewaarden.nl/zwerfsteneneiland/detailpagina.php?tuin_ID=69) gekregen, die hij in 1949 in de zanderij had gevonden.


Daarnaast heeft Willem Peletier mij achtergrondinformatie gegeven over diverse grote zwerfstenen in de omgeving van Winterswijk. Verhalen hierover zijn verwerkt in het digitaalzwerfstenenmuseum. Zie: www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/gesteentetuinen

Willem Peletier is bovendien al 50 jaar een van de belangrijke mensen ivm de toegankeljkheid van de steengroeve in Winterswijk en heeft diverse publikaties daarover op zijn naam staan. Kortom hij is een belangrijke ambassadeur voor het aardkundig erfgoed.Op bovenstaande foto staan we in de gigantische steengroeve van Winterswijk. Wallie en ik krijgen hier ook een VIP rondleiding van Willem Peletier.

Op de onderste foto zijn de pyriet-zoekers van dichtbij te zien.Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden