www.zwerfsteneneiland.nl --> Doorgang en uitzicht op dam naar eiland

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Doorgang en uitzicht op dam naar eiland

20 augustus 2014

Vorige week heb ik een noodkreet laten horen richting Recreatieschap dat de toegangsweg naar het aardkundig monument geblokkeerd was voor de dienstwagens en excursiegangers. Ook werd de dam steeds moelijker begaanbaar voor dienstwagens door het steeds verder opdringende groen.


De dam naar het zwerfsteneneiland (dd 20140731)

Het recreatieschap heeft dat snel opgepakt. De weg is weer vrij en op de dam heeft men de opgaande struiken en bomen gekapt. De reacties van de recreanten zijn enthousiast. Je kunt weer water zien en dat wordt gewaardeerd. En de dienstwagens kunnen ook weer moeiteloos over de dam rijden. Hulde voor deze ingreep van het Recreatieschap. Hopelijk zijn ze ook bereid om op het eiland nog eens flink te kappen, net zoals ze in 2009 voor het laatst gedaan hebben.De dam naar het zwerfsteneneiland (dd 20140820)

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden