www.zwerfsteneneiland.nl --> 29 Maandelijkse rondleiding (PE)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

29 Maandelijkse rondleiding (PE)

6 september 2014

Rondleider: Peter Enter

Bijna elk jaar is er, na een relatief rustige zomer, in september en oktober een flinke toename van bezoeken. Vandaag leidt Peter Enter de bezoekers van de eerste zaterdag van de maand rond. Een volle bak in een beetje nevelig decor.


Het is alweer de 29ste rondleiding van dit jaar. De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland heeft haar doelstelling van dit jaar (26 rondleidingen) al ruimschoots gehaald.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden