www.zwerfsteneneiland.nl --> 33 Gea Twente

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

33 Gea Twente

11 oktober 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag Gea Twente op bezoek. Het weer is nog aardig en de belangstelling groot.


Sfeerbeeld van Gea TwenteGea Twente van dichterbij

Uiteraard mag ik haast wel zeggen raapt een van de deelnemers een steentje op waarin mogelijk de afdruk van een fossiel te zien is. Het doet qua vorm denken aan de steeldoorsnede van een zeelelie of een of andere koraal. Wie weet heeft er iemand een beter en concreter idee.De vage afdruk van een fossiel

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden