www.zwerfsteneneiland.nl --> Reductie? Veldspaten?

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Reductie? Veldspaten?

6 dec 2014

Mogelijk raken sommige bezoekers van het zwerfsteneneiland in de war. Ik vertel niet altijd hetzelfde bij de rondleidingen, maar soms komt bij de afzettingsgesteenten ter sprake dat in de roodachtige Jotnische Zandsteen witte vlekken voorkomen. Dat heeft te maken met de reductie van 3-waardig ijzer naar 2-waardig. Dat levert op veel zwerfstenen in dat segment van het zwerfsteneneiland duidelijke witte vlekken op. Maar zijn dat wel de vlekken die we hier zo massaal zien?


Witte reductievlekken op de zandsteen?

In dit segment lijkt het wel of we hier op de voorgrond te maken hebben met grote witte eerstelingen in een porfier. Die zou dan hier verkeerd liggen bij de metamorfe zwerfstenen.Eerstelingen?

En hier lijken nieuwe Maarnse gidsgesteenten te ontstaan met weer die witte vlekken.

De oplossing is vrij simpel. Ondanks de regenboog op de eerste foto heeft het hier al een tijdje weinig geregend. De hoogspanningsmast en de hoogspanningsdraden boven de zwerfstenen worden voordurend gebruikt door vogels. Met draaiende winden valt de vogelpoep alle kanten op. Normaal spoelt er weer veel van deze vlekken weg tijdens een fikse regenbui. Nu dus geen vergroening door algen etc. maar witte stippeling door de vogels.Witte stippeling door vogelpoep

Afbeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden