www.zwerfsteneneiland.nl --> 10 Basisschool De Schakel, Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

10 Basisschool De Schakel, Maarn

11 juni 2015

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag de eerste van zes rondleidingen in het kader van de samenwerking met het Canonproject van Annet Werkhoven. We willen dit jaar een extra educatieve impuls geven aan het project door na de rondleiding aan de leerkrachten 2 boeken mee te geven (Aw in Utrecht en Het zwerfsteneneiland Maarn) en aan alle kinderen een ansichtkaart en een folder.


Op weg naar het monument

Voor de zwerfstenen draai ik hetzelfde leerprogramma als ik andere jaren voor de basisscholen doe. Dat loopt goed en geeft de kinderen kans om nog een tijdje rond te struinen.Een groep vertelt waarom ze deze steen uitgekozen hebben

En uiteraard nog een groepsfoto.Groep 7 van De Ladder in Maarn

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden