www.zwerfsteneneiland.nl --> Winteroogst deel 1: leskist basisscholen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Winteroogst deel 1: leskist basisscholen

24 februari 2016

In het winterseizoen zijn er altijd minder rondleidingen. Bovendien kan ik door mijn ziekte geen rondleidingen doen. Die neemt Peter Enter nu voor zijn rekening.

Dat betekent dat ik meer achter de schermen bezig ben. Een eerste product dat hieruit voortkwam is een leskist voor basisscholieren. In de laatste jaren heb ik een stenen-zoek-spel ontwikkeld, waarin de leerlingen hun energie kwijt kunnen en dat toch leerzaam is.

Medebestuursleden JanKees Bos en Peter Enter kijken hier naar de oogst die op tafel uitgespreid ligt en luisteren naar de uitleg.


De inhoud van de leskist

In de leskist zitten kleine zwerfstenen waarvan de kinderen de grote broers op het zwerfsteneneiland moeten zien te vinden. Voor niet-geologisch geschoolde rondleiders zit per steen een leskaart in de kist. Aan de ene kant wordt, in onderstaand voorbeeld, met plaatjes duidelijk gemaakt hoe de steen er uit ziet, waar hij vandaan komt, en waar vergelijkbare grote zwerfstenen op het eiland liggen.De voorkant van een leskaart

Aan de achterzijde staat wat er van de kinderen verwacht wordt en tevens wat extra achtergrondinformatie voor de rondleider.

Afgezien van de 5 leskaarten voor de kleine zwerfstenen, zitten er bv ook leskaarten over de vorming van het landschap, de indeling van gesteenten en het herkennen van kunstmatige gelaagdheid in.De achterkant van een leskaart

Afbeeldingen: BOHOteam/Wim Hoogendoorn

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden