www.zwerfsteneneiland.nl --> Knobbelzwanen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Knobbelzwanen

2004

In de Zanderij leeft een paartje knobbelzwanen. Ze maken hun nest niet steeds op dezelfde plaats. In april 2004 hadden ze hun nest vlak naast het zwerfsteneneiland. Gelukkig kwam pa zwaan niet echt het eiland op om de bezoekers aan te vallen. Wel maakte hij regelmatig herrie met de nijlganzen die in die tijd tussen de zwerfstenen hun nest hadden (zie nijlganzen).


nest knobbelzwanen naast eiland

Bronnen

foto's:
BOHO-team



Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden