www.zwerfsteneneiland.nl --> 31 Lions club Maarn-Maarsbergen (rondl. door P. Enter)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

31 Lions club Maarn-Maarsbergen (rondl. door P. Enter)

22 september 2007

22 september 2007 Vandaag komt de Lions club Maarn-Maarsbergen op bezoek. Ze worden rondgeleid door hun oud-lid Peter Enter.


De Lions club Maarn-Maarsbergen (foto Peter Enter)

De Lions club Maarn-Maarsbergen hebben als geschenk een cheque van 250,- euro meegenomen voor de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Zij zijn bovendien bereid hun kennis en deskundigheid op het gebied van PR en promotieactiviteiten voor de stichting in te zetten. Wie weet wat daar nog voor moois uit kan groeien in de toekomst?!Overhandiging cheque (foto Peter Enter)

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden