www.zwerfsteneneiland.nl --> Werkbezoek Henk en Ans Scheerboom

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Werkbezoek Henk en Ans Scheerboom

15 oktober 2007

Nu de gidsgesteenten nog steeds mooi schoon zijn na de grote beurt met de hogedrukspuit wordt het hoog tijd om enkele deskundigen uit te nodigen om een nieuwe determinatie van de zwerfstenen in dit segment uit te voeren. Henk en Ans Scheerboom waren als eerste bereid om een middagje te komen determineren op het Zwerfsteneneiland.


Henk en Ans Scheerboom in actie.

De determinaties zullen tzt gebruikt worden bij het onderdeel 'collectie grote stenen' van het digitaal zwerfstenenmuseum. Voor hiaten en twijfelgevallen zullen we weer andere zwerfsteendeskundigen uitnodigen voor een werkbezoek. Als de andere segmenten ook schoongespoten zijn volgt daar ook een nieuwe determinatieronde.Even nadenken!

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden