www.zwerfsteneneiland.nl --> kustontwikkeling in de Zanderij

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

kustontwikkeling in de Zanderij

Veel bezoekers beseffen niet dat een zandafgraving ook een soort openluchtlaboratorium is. Natuurlijk processen vinden er veelal in het klein plaats. Die helpen je begrijpen hoe elders vergelijkbare processen landschappen vormen en vervormen. Zo worden er bijvoorbeeld op de hellingen van een zandafgraving veelal gullies gevormd. Het weggespoelde materiaal ligt dan vr de gully als een puinkegel neergelegd. Enige fantasie is wel nodig, maar aan de hand daarvan kun je wel de vorming van Nederland verklaren. Een ander voorbeeld. Bij westenwind kun je in de Zanderij goed zien dat aan de westzijde van de dam golven in het water komen, terwijl aan de oostzijde, in de windschaduw van de dam, het wateroppervlak spiegelend glad is.


Westenwind in de Zanderij.

In Nederland hebben we overwegend met westenwinden te maken. Omdat de westenwind bovendien aan de westzijde van de dam over een groter wateroppervlak waait, kunnen de golven wat groter worden. In de Zanderij daalt al sinds 1999 het niveau van het oppervlaktewater. Het gevolg van voorgaande combinatie is, dat er herhaaldelijk door de golfslag nieuwe steile klifjes gerodeerd worden in de dam. Vr de klifjes wordt een smal strandje gevormd. Op de foto zijn 3 kliffen en stranden herkenbaar. Aan de oostzijde van de dam ontbreken deze vormen.Diverse klifjes en stranden zijn onder elkaar in de westelijke oever van de dam gevormd.

Vanaf de dam is ook goed te zien hoe door het uitspoelen van het zand grindbanken worden gevormd. Dit helpt weer te begrijpen hoe het moedermateriaal van een conglomeraat kan ontstaan. Zo'n versteende grindbank is bovenop het zwerfsteneneiland in de groep 'zuidelijke stenen' te zien.Vorming van grindbanken

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden