www.zwerfsteneneiland.nl --> Opnamen schooltv

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Opnamen schooltv

2006

Op 12 juli 2006 werden er opnamen gemaakt door Teleac voor een aflevering van schooltv. Uiteindelijk speelde het eiland niet echt een rol en waren de opnamen voor ons dus niet interessant.


Voorbereiding voor de opnamen.

Enkele hoofdrolspelers konden in ieder geval de stenen als zitplaats waarderen.Wachten voor de opnamen.

Bronnen:

Foto’s:
BOHO-team.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden