www.zwerfsteneneiland.nl --> Oefeningen ME

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Oefeningen ME

Soms kwam je naar het eiland of de zanderij om een klus te doen en dan dacht je 'wat is er hier aan de hand?' Talrijke politiebusjes suggereerden dat er wat ergs aan de hand was. Het bleek dan slechts om een oefening te gaan.


Wat is er aan de hand?

Er hingen niet voor niets talrijke kettingen aan het hek. Allerlei organisaties hadden op een of andere manier het recht om de Zanderij te betreden. Zo kwam bijvoorbeeld de regiopolitie uit Amsterdam af en toe hier oefenen.Mensen genoeg om voor het goede doel in te zetten.

Gezien de hoeveelheid menskracht en de mogelijkheid om machines in te zetten leek het me een uitdaging om deze mensen zo ver te krijgen dat ze hun energie eens positief zouden inzetten voor het monument. Er lagen namelijk diverse stenen op het talud van het eiland die naar boven gebracht moesten wordenDe oefening is aan de gang.

Dat leek een leuke win-win situatie. De instructeur liet zich overtuigen. Hij beloofde in 2000 dat bij een volgende oefening de mensen de opdracht zouden krijgen om 'op eigen wijze de stenen naar boven te brengen.' Dat bleek helaas een loze belofte. Hij heeft het nooit waargemaakt.Een win-win situatie lijkt mogelijk.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden