www.zwerfsteneneiland.nl --> Duistere gasten

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Duistere gasten

3 november 2007

Op een herfstige novemberdag gebeuren vreemde dingen in de zanderij. Wat ligt hier?


Vreemd materiaal.

Als je deze mensen tegenkomt, dam moet je gelijk denken aan het bovenaardse karakter dat door sommigen aan deze omgeving wordt toegeschreven. De verklaring is eenvoudiger. Het blijkt dat er gedoken werd in de Zanderij. Er zijn talrijke onderwater foto's genomen. Wie weet komt er ook nog een keer wat van het materiaal op deze website. Er zijn geen stenen aangetroffen, wel diverse leembanken. Je moet dan echter niet denken aan keileem, want het stukje wat ik daarvan zag was typisch Kedichem klei.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden