www.zwerfsteneneiland.nl --> 8e Lezing (nr 2) en rondleiding (35) Tennisclub Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

8e Lezing (nr 2) en rondleiding (35) Tennisclub Maarn

10 november 2007

Na twee dagen met stormwaarschuwingen en overvloedige regenval is het altijd maar weer afwachten of het weer een beetje mee wil werken. We starten voor de vrijwilligers van de tennisclub Maarn met een powerpointpresentatie. Dit virtuele bezoek aan de zanderij en het zwerfsteneneiland kan in alle rust plaatsvinden in de eigen accommodatie van de tennisclub.


De vrijwilligers van de tennisclub Maarn

Gewapend met de opgedane kennis bezoeken we vervolgens het eiland. Het wordt al wel wat donkerder, maar we houden het op een enkel druppeltje na droog.Poseren temidden van de afzettingsgesteenten

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden