www.zwerfsteneneiland.nl --> Kunstproject Kameleon Doorn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Kunstproject Kameleon Doorn

In 2006 heeft de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland besloten om een kunstmanifestatie te organiseren. Daarbij is zowel aan het heden (professionele kunstenaars), als aan de toekomst (scholieren), gedacht. De opzet bij het scholenproject is om de scholieren eerst een rondleiding te geven en vervolgens een kustwerk te laten maken. De Kameleon uit Doorn komt massaal op bezoek.


De Kameleon bij en op de draaischijf

Het is soms wel even schreeuwen om je in zo'n grote groep verstaanbaar te maken. Gelukkig zijn Peter en ik samen aanwezig, waardoor we de groepen wat kunnen spreiden.Een van de groepen van de Kameleon.

Het is altijd een grappig verschijnsel bij kinderen, dat als je iets wil laten zien, ze er zo dichtbij gaan staan, dat de helft niets meer kan zien.Iederen wil die steen van dichtbij zien.

Ze zwaaien naar ons, want ze willen aan de slag met het volgende deel van het project: het maken van een kunstwerk gebaseerd op de zanderij of het zwerfsteneneiland.Tot ziens, wij gaan kunst maken.

De firma de Waal heeft kleine schilderijtjes gesponsord, waarop de leerlingen hun kunsten mogen botvieren. Uiteraard heeft men zich er op gekleed.Men heeft zich op het verven gekleed.

Iedereen is druk bezig. Peter Enter is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en om soms een duwtje in de goede richting te geven.Iedereen is druk bezig.

Vrijwel iedereen maakt een schilderij. Zelfs de randen worden niet vergeten. Hier verrijst echter, vermoedelijk met satestokjes gebouwd, een hoogspanningsmast.Verschillende technieken worden toegepast.

Met wethouder Pamboer is afgesproken, dat van 1 december 2006 tot 15 januari 2007 een expositie gehouden wordt in het Cultuurhuis in Doorn. Hier worden de schilderijen op grote panelen geplakt.Opbouw van de expositie in het Cultuurhuis.

Het is uiteraard even uitkienen hoe de panelen het best tot hun recht komen. Zo hier en daar wordt maar eens uitgeprobeerd wat er het leukste staat.De panelen krijgen een mooie plek.

Enkele schilderijen komen misschien beter tot hun recht op een aparte plaats. Die grote panelen vol met schilderijen trekken natuurlijk wel de aandacht en wekken de nieuwsgierigheid op van de bezoekers van het kultuurhuis. Op de volgende plaatjes zijn vrijwel alle inzendingen van de Kameleon te zien.Enkele aparte schilderijtjes.

Paneel 1. Hier zit van alles bij. Veel kinderen beelden het gehele eiland uit. Mogelijk ge´nspireerd door de folder en de ansichtkaart. Iemand heeft er voor gekozen om de levende natuur niet te vergeten en heeft 2 knobbelzwanen, die inderdaad daar voorkomen, geschilderd.Paneel 1.

Paneel 2. Ook dit paneel toont veel zwerfsteneneilanden en veel blauw van het omringnde water. Apart is hier zeker de kubus van de draaischijf, inclusief kompasroos. Ook het oude rangeerterrein en het druk bevolkte eiland wijken af van het gemiddelde ontwerp.Paneel 2.

Paneel 3 heeft hier nog last van het praktische probleem dat de schilderijen, ondanks verwoede lijmpogingen van Peter, zo af en toe van het paneel afvallen. Het is mij onbekend op het tweeluik rechtonder het maaksel is van 1 of 2 kunstenaars.Paneel 3.

Paneel 4. Ook hier weer een tweeluik. Op dit paneel komt wat meer groen in de schilderijen voor.Paneel 4.

Paneel 5. Hier weer volop diversiteit in de kunstwerken. Het abstracte schilderij rechtsonder wijkt duidelijk af.Paneel 5.

Paneel 6. Op dit paneel komen de stenen iets meer naar voren. Ook heeft iemand er voor gekozen om de vormgever van het eiland wat meer in het zonnetje te zetten, door een portret van Peter Enter te maken.Paneel 6.

Er moet nog eens benadrukt worden dat het geen kunstwedstrijd is. Er is dus ook geen winnaar benoemd, die bijvoorbeeld de beste techniek heeft. Wel zijn enkele 'aparte' kunstwerken en de makers ervan in het zonnetje gezet. Wethouder Pamboer is zo vriendelijk de aanmoedigingsprijzen, beschikbaar gesteld door de fa. Bevanos, uit te reiken aan enkele 'kunstenaars in de dop'.Prijsuitreiking door wethouder Pamboer

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden