www.zwerfsteneneiland.nl --> 36 Facilitaire Dienst gemeente Utrechtse Heuvelrug

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

36 Facilitaire Dienst gemeente Utrechtse Heuvelrug

13 december 2007

Het was voor de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland weer een druk jaar. Vandaag wordt het afgesloten met de 36e rondleiding. 10 meer als het streefbedrag in het werkplan 2007.
Het is een groep van ca. 20 mensen van de facilitaire dienst van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is wel nodig om even te flitsen om herkenbare mensen in beeld te krijgen.


Met flitslicht zijn de bezoekers nog wel te herkennen.

Omdat de gasten pas na 16.00 uur weg kunnen op hun werk, start de rondleiding pas na 16.30 uur. Dat is voor het goed kunnen herkennen van de zwerfstenen natuurlijk te laat. Het schemert bij de start en tijdens de rondleiding wordt het gewoon donker. Van tevoren is afgesproken dat we ons daar niet aan storen en dat we zaklantaarns meenemen.De zaklantaarns worden aangezet.

Zo'n rondleiding wordt dan ook voor de gids toch weer een aparte belevenis. Je bent strikt afhankelijk van wat de zaklantaarns tonen. Overzichten kun je bijvoorbeeld niet laten zien. Daar staat tegenover dat het een heel aparte sfeer met zich meebrengt.De beschenen stenen kunnen worden besproken.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden