www.zwerfsteneneiland.nl --> Age Miedema: profielen en gedichten

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Age Miedema: profielen en gedichten

Age Miedema en ik hebben allebei jarenlang in de Zanderij in Maarn rondgelopen. We hadden elkaar diverse keren kunnen ontmoeten, maar het is nooit gebeurd. Bij het schrjven van mijn boek 'Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten' kwam ik met hem in kontakt.


Age Miedema bij enkele lakprofielen in zijn schuur.

Tot mijn grote genoegen bleek Age niet alleen nog te beschikken over diverse foto's van de Zanderij Maarn, maar hij had indertijd ook diverse lakprofielen gemaakt. Enkele mooie profielen waren al verkocht in de loop der tijd, maar van sommigen had hij nog wel foto's.Uitstalling foto's op zolder.

Uiteraard heb ik voor mezelf én de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland enkele foto's en profielen aangekocht.Enkele foto's en profielen werden aangekocht

Voor de mensen die nu in Wilnis rondlopen en zich misschien verbazen over de grote sintels in een voortuin: dit zijn relicten van het rangeerterrein van de Zanderij in Maarn.Sintels van het rangeerterrein in Maarn

Eens een stroom

Eens een stroom
met grind en zand
Toen gescheurd bevroren
aan een rand
van dwingend ijs.
Voortgeduwd
omhoog gestuwd,
gekneed ontdooid,
verplaatst en soms
verwaaid verstrooid
tot rust gekomen
op een stek.

Deze plek
werd toen ons land
Nu, verwondering aan de wand.Inspiratiebron voor het gedicht 'Eens een stroom'.

En op dit mooie profiel van de Formatie van Urk is het volgende gedicht van hem van toepassing.
GRIND

Al het grind
dat je vindt
komt uit de bergen,
verweerd door weer en wind.

Bergbeek en rivier
brachten het hier,
Maas en Rijn
kregen zelfs harde keien klein.

Ergens komt het dan tot rust,
soms heel ver, liefs bij de kust.

Dit grind van her en der
kwam niet zó ver.

Aangevoerd door het water
lag het tienduizenden jaren,
afgerond en afgesleten,
op de plek die later
Maarn ging heten.Lakprofiel van de Formatie van Urk

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden