www.zwerfsteneneiland.nl --> Lezingen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Lezingen

Jarenlang heeft Wim Hoogendoorn ter spekking van de kas Beheer en Onderhoud van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland lezingen gemaakt en gegeven. Wim Hoogendoorn is 23 april 2016 overleden. Hieronder een overzicht van de lezingen die Wim verzorgd heeft.

Lezing 1 Aardkundige Waarden in de provincie Utrecht (Van Aardkundige Waarden tot Aardkundige Monumenten) (90 minuten)
Hierin wordt aan de hand van vele illustraties ingegaan op het ontstaan en de opbouw van de provincie Utrecht. Vervolgens wordt uitgebreid stil gestaan bij de Aardkundige Monumenten die benoemd zijn in de provincie Utrecht. Het Zwerfsteneneiland komt hierbij slechts kort aan de orde.

Lezing 2 Van Aardkundige Waarden tot Zwerfsteneneiland (90 minuten + rondleiding)
In deze lezing wordt begonnen met de verschillende (overige) Aardkundige Monumenten in de provincie Utrecht, maar worden vervolgens alle facetten van het Zwerfsteneneiland Maarn uitgebreid belicht. Met andere woorden niet alleen de stenen, maar ook de profielen in de Zanderij, de historie van de Zanderij en het ontwerp en de bouw van het Zwerfsteneneiland komen uitgebreid aan de orde.

Lezing 3 Van Hoog naar Laag (1 dagdeel = lezing 75 minuten + 2x 70 minuten wandelen + reistijd)
Deze powerpointpresentatie is gemaakt voor het KNAG kring Utrecht. Bij 'hoog' worden met name de Kaapse Bossen behandeld. Via de overgangszone dalen we af naar 'laag' in de vorm van de venige kom van Overlangbroek. Bij deze lezing behoren 2 wandelingen van elk een uur, namelijk in de Kaapse bossen en het Laarzenpad in Overlangbroek.

Lezing 4 Gaten in en bulten op de Utrechtse Heuvelrug (lezing 70 minuten + wandeling 140 minuten + reistijd)
Op en aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug liggen gaten en bulten. Soms zijn ze veroorzaakt door de mens, maar vaak zijn het nog landschapsvormen uit de laatste twee ijstijden. In een rijk geïllustreerde lezing van 70 minuten wordt de ontstaanswijze van de Utrechtse Heuvelrug toegelicht. Tijdens een wandeling van 140 minuten lopen we dwars over de Utrechtse Heuvelrug van de Plantage Willem III naar de voormalige groeve De Dikkenberg. Onderweg bekijken we de vormen, die tijdens de lezing zijn toegelicht, in het veld.

Lezing 5 Van abstract naar concreet. (lezing 60 minuten)
In deze lezing wordt het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied nader toegelicht. Allereerst worden diverse aardkundige begrippen verduidelijkt. Vervolgens wordt ingegaan op de aardkundige regio's in de provincie Utrecht en met name die in het zuidoosten van de provincie Utrecht. Daarna wordt aan de hand het Actueel Hoogtebestand Nederland, luchtfoto's en andere afbeeldingen voor 7 locaties de aardkundige ontstaanswijze nader toegelicht.

Lezing 6 Van abstract naar concreet (uitgebreide versie 2x 45 minuten)
In deze lezing worden voor de pauze in chronologische volgorde de diverse aardkundige regio's van de provincie Utrecht behandeld. Na de pauze wordt er aan de hand van diverse hotspots en met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland nader ingezoomd op de Overgangszone Utrechtse Heuvelrug - Kromme Rijngebied.

Lezing 7 Van abstract naar concreet. (variant Darthuizerpoort; lezing 2x 45 min +/- rondleiding 90 minuten)
In deze lezing wordt het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied nader toegelicht. Aan de hand het Actueel Hoogtebestand Nederland, luchtfoto's en andere afbeeldingen voor 7 locaties in dit gebied wordt de aardkundige ontstaanswijze nader toegelicht. Extra aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van de Darthuizerpoort bij Leersum. De lezing is dan ook goed te combineren met een rondleiding door de Darthuizerpoort.

Lezing 8 Aardkundige achtergrond van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Lezing 45 minuten)
In de stijl van lezing 7 wordt nader ingegaan op 3 locaties in de gemeente UH: de Zanderij in Maarn (blik in het inwendige van de stuwwal), de Darthuizerpoort (vervorming van de stuwwal door de vorming van een ijssmeltwaterdal) en een dwarsdoorsnede door de stuwwal en het aangrenzende rivierengebied. In de lezing wordt niet ingegaan op het zwerfsteneneiland, maar een combinatie met rondleiding op het zwerfsteneneiland of een bezichtiging van de Darthuizerpoort is desgewenst mogelijk.

Lezing 9 Aardkundige regio’s in de provincie Utrecht (2x 45 min; in voorbereiding)
Na een inleiding over aardkundige begrippen worden achtereenvolgens de zes verschillende aardkundige regio’s in de provincie Utrecht (stuwwalgebied, dekzandgebied, rivierkleigebied, veengebied, zeekleigebied en stuifzandgebied) aan de hand van talrijke illustraties behandeld.

Lezing 10 De reconstructie van het Geologisch Park Maarn (lezing 45 minuten, +/- rondleiding)
In 1918 is er met zwerfstenen uit de zanderij Maarn door Natuurmonumenten een geologisch Monument opgericht. Na een zwerftocht van 81 jaar zijn circa 60 zwerfstenen teruggekeerd naar de zanderij en maken sindsdien deel uit van het aardkundig monument Zwerfsteneneiland. Voor een groot deel zijn aan de hand van een oude determinatielijst en foto-opnamen de zwerfstenen herkend. Ze zijn nu te zien in het echt in de zanderij of achter de computer in het digitale zwerfstenenmuseum.

Lezing 11 Over aardkundige monumenten en aardkundige excursiepunten (2x45 min)
Vanaf 1994 ben ik druk bezig geweest met het bedenken en laten vaststellen van aardkundige monumenten. Als logisch vervolg hierop ben ik in 2006 begonnen met het samenstellen van een serie aardkundige excursiepunten. Ik heb er zelf een aantal beschreven volgens een vast stramien en ik heb diverse auteurs opgespoord en kunnen motiveren om hieraan mee te werken. Zodoende heb ik een landelijke dekking kunnen realiseren en een grote verscheidenheid aan aardkundige fenomenen kunnen behandelen. Veel aardkundige excursiepunten zijn onder mijn hoofdredacteurschap in Grondboor & Hamer verschenen. Over beide fenomenen valt heel wat te vertellen. Een aantal voorbeelden wordt behandeld.Uitgevoerd in 2013
Datum Groep Soort
 

12 januari

Epicuristen

variant 2

17 maart

Fam De Haan - Tempelaar

fotovariant 2

 


Uitgevoerd in 2012
Datum Groep Soort
 

27 juni

Zeister Senioren Zomerschool

variant 2, 8 en10

 


Uitgevoerd in 2011
Datum Groep Soort
 

10 maart

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht

lezing 11 (2x 40 min

30 juli

SSR Utrecht

lezing 8F met rondleiding zwerfsteneneiland

27 oktober

Muzemiks

lezing 8 variant met rondleiding

 


Uitgevoerd in 2010
Datum Groep Soort
 

19 februari

Probus Leersum

lezing 8b

27 februari

Museum Dorestad Wijk bij Duurstede

lezing 7(c)

19 maart

Buurthuis Leusden

lezing 2 variant

22 maart

Museum Hofland Laren

variant lezing 8

1 juli

Zeister senioren zomerschool

lezing 7 plus rondleiding

 


Uitgevoerd in 2009
Datum Groep Soort
 

12 januari 2009

NGV afdeling Winterswijk

lezing 6

12 maart

Buurthuis Leusden

combi lezing en rondleiding 14 maart

23 juli

Stichtse Zomerschool

lezing 7 plus rondleiding

10 oktober

Archeologische contactdag

lezing 8 met rondleiding

6 juni

KNAG Kring Utrecht

looplezing Darthuizerpoort

26 november

NGV afdeling Gelre

lezing 7 zonder rondleiding

2 november

Maatschappelijke stage Revius

lezing x

 


Uitgevoerd in 2008
Datum Groep Soort
 

22 februari

NGV afdeling Zwolle eo

lezing 2

20 februari

stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

lezing 2

16 mei

KNNV Zeist

lezing 5

17 mei

NGV ledenvergadering

lezing 2

1 juli

Milieudienst Zuidoost Utrecht

lezing 5

1 juli

Milieudienst Zuidoost Utrecht

lezing 2 (kort)

 


Uitgevoerd in 2007
Datum Groep Soort
 

19 februari

NGV afdeling Utrecht

lezing 1

22 augustus

Stichtse Zomerschool

lezing 4

5 januari

NGV afdeling West Friesland

lezing 1

22 februari

familie Swart

lezing 2

2 en 4 juli

Zeister senioren Zomerschool

lezing 3

21 augustus

Rotary Op Seyst

lezing 2 (kort)

12 oktober

KNAG kring Utrecht

lezing 4

10 november

Tennisclub Maarn

lezing 2

 


Uitgevoerd in 2006
Datum Groep Soort
 

25 maart

Muzemiks Leersum

Lezing 2

24 juni

45 jarig bestaan Boshijgers

Lezing 2

22 augustus

Stichtse Zomerschool

Lezing 3

7 oktober

KNNV werkgroep Geologie en Landschap

Lezing 3

12 oktober

Groei en Bloei 'Floralia'

Lezing 2

28 oktober

Defaultium

Lezing 2

 


Uitgevoerd in 2005
Datum Groep Soort
 

24 maart

Leren Amerongen

Lezing 2

17 juni

KNAG kring Utrecht

Lezing 3

18 juli

Zeister Senioren Zomerschool

Lezing 2

27 september

Flehite Amersfoort

Lezing 2

6 oktober

Leersum

Lezing 2

2 en 9 november

Maarn Wijzer

Lezing 2

4 november

KNAG kring Utrecht

Lezing 2

12 november

Fam. Hoogstad Doorn

Lezing 2

 

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden