www.zwerfsteneneiland.nl --> Mossen op de poortwachter

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Mossen op de poortwachter

13 januari 2008

Stenen in de buitenlucht worden door aanslag en de groei van algen, mossen en korstmossen bedekt. Dat is vervelend voor de stenenliefhebber, want hij kan allerlei kenmerken van 'zijn' steen niet meer zien. De stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland maakt haar zwerfstenen periodiek schoon (zie onderdeel beheer en onderhoud). Enkele stenen worden niet schoongemaakt, zodat iedereen kan zien dat zonder onderhoud mooie (korst)mossen gaan groeien, maar ook om te laten zien waarom wij onze stenen wel schoonmaken.
Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden