www.zwerfsteneneiland.nl --> Stichting

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfsteneneiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

Het geven van lezingen over aardkundige waarden en het zwerfsteneneiland; het verzorgen van publicaties en aandacht in de media voor het Zwerfsteneneiland; het stimuleren van bezoeken en gebruiken van het Zwerfsteneneiland door het onderwijs; het rondleiden van groepen over het zwerfsteneneiland; het opleiden van gidsen voor het Zwerfsteneneiland; het ontwikkelen van promotie en educatief materiaal betreffende het Zwerfsteneneiland; het betrekken van kunst, in de meest brede zin, bij het Zwerfsteneneiland; het stimuleren en organiseren van de inzet van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud van het Zwerfsteneneiland; het onderhouden van een website over het Zwerfsteneneiland; het functioneren als inhoudelijk adviseur voor de huidige en toekomstige eigenaren van de zanderij waarin het Zwerfsteneneiland is gelegen.

Het bestuur van de stichting is zodanig samengesteld dat niet alleen een goede mengeling van inhoudelijke kennis over aardkundige waarden en beheer en onderhoudstechnieken, maar ook vaardigheden op het gebied van educatie, creativiteit en promotie verzekerd zijn.

De stichting is als volgt bereikbaar:

Post
Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland
T.a.v. Secretariaat
Stameren 10
3951LD MAARN

E-mail
zwerfsteneneiland@studiomirjam.nl

Bankgegevens
IBAN NL51 ABNA 0246229098
t.n.v. St. Vrienden van het Zwerfsteneneiland

Bestuurssamenstelling
M.E. van Oord - voorzitter/secretaris
P.S.E. Enter - penningmeester
J.C.J. Bos, lid
A. Werkhoven, lid

De leden van het bestuur verrichten alle werkzaamheden voor de stichting geheel op vrijwillige basis. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Fiscaal nummer
81 23 45 125

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden