www.zwerfsteneneiland.nl --> Rolling Stones

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Rolling Stones

13 januari 2008

Eigenlijk hebben we op het zwerfsteneneiland maar weinig last van vandalisme. Wel moeten we regelmatig zwerfvuil opruimen. Bij de ´oprit´ naar het eiland hebben we indertijd de resterende omzettingsgesteenten neergelegd. Dat zijn wat kleinere stenen en omdat ze op de helling liggen is er maar weinig kracht nodig om ze om te rollen. De zwaartekracht doet dan de rest.


Het vervelende is dat we nu met het karretje, met de schoonmaakset, niet naar boven kunnen rijden. Een echte krachtpatser zou juist de stenen naar boven brengen in plaats van naar beneden rollen.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden