www.zwerfsteneneiland.nl --> Hoogwater in de Zanderij

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Hoogwater in de Zanderij

13 januari 2008

Al jarenlang kan je in de Zanderij een gestage daling van het waterpeil waarnemen. Aan de provincie is al enige jaren geleden om een verklaring gevraagd, maar een overtuigend antwoord is er nooit gekomen. De linkergeul op onderstaande foto staat al jaren droog.


Hoogwater in de zanderij

Dit ruggetje is enkele jaren geleden boven water gekomen en vormt al enkele jaren een dam. Het dammetje staat nu zowaar weer gedeeltelijk onder water.Het dammetje staat weer gedeeltelijk onder water.

Aan de westzijde van de dam naar het eiland werden bij dalende waterstanden klifjes gevormd en daarvˇˇr, dus aan de waterzijde, strandjes. Het onderste strandje staat nu weer onder water. We zullen volgen hoe het verder gaat.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden