www.zwerfsteneneiland.nl --> Schaatsen in de Zanderij. 1977

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schaatsen in de Zanderij. 1977

1977

Zo op het eeste gezicht kan dit plaatje overal gemaakt zijn. Kinderen trekken aan de waterkant hun schaatsen aan.


Er wordt hier echter geschaatst op de plas in de Zanderij Maarn. Het eiland lijkt nog vast te zitten aan het vasteland. Dat vasteland is het hooggelegen voormalige geniekamp, dat in de loop der tijd nog afgegraven gaat worden.De plas is volgens foto's uit 1972 in deze tijd nog erg ondiep en bevriest daardoor gemakkelijk.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden