www.zwerfsteneneiland.nl --> 3 maandelijkse rondleiding

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

3 maandelijkse rondleiding

1 maart 2008

Het heeft vannacht flink gestormd. Ondanks dat de VVV de rondleiding weer niet in de Kaap gezet had, hebben zich toch 3 families aangemeld. Eigenlijk gaat Peter Enter dit jaar de rondleidingen op de 1e zaterdag van de maand verzorgen, maar gezien zijn afwezigheid doe ik het zelf nog maar een keer. Het onstuimige weer doet kenneljk alsnog 2 families afhaken, waardoor het resterende stel een VIP-rondleiding krijgt.


Echte golven op het water in de Zanderij.

Door de hogere waterstanden zijn deze winter de klifjes en stranden aan de westzijde van de dam nog nauweljks zichtbaar. Bij deze storm spoelt er flink wat fonteinkruid aan op de westelijke kant van de dam.Aangespoeld fonteinkruid op de westelijke flank van de dam.

Het voordeel van een kleinere groep is dat er vaak wat geconcentreerder gekeken wordt, waardoor er vaak leuke dingen 'ontdekt' worden. Op dit brok graniet ligt een wervelkolom van een of ander diertje.Een vogel heeft hier zitten dineren.

De wervelkolom is ca 7 cm lang. We hebben geen idee van welk dier het afkomstig is.Wie weet wie hier opgegeten is?

De bezoekers waren uiteraard flink ingepakt om de storm op het winderige eiland te weerstaan.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden