www.zwerfsteneneiland.nl --> 6 Groep Visser uit Driebergen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

6 Groep Visser uit Driebergen

27 april 2008

Ik ben net terug van een vakantie in Holten en omgeving. Daar heb ik onder andere wat lokale stuwwallen bekeken en diverse zwerfsteenmonumenten bezocht. Foto's hiervan en verhalen hierover verschijnen binnenkort in het digitaal zwerfsteenmuseum. Na het zien van bijvoorbeeld de 4 meter hoge zwerfsteen van Meddo valt de grootte van onze zwerfstenen me wat tegen, maar qua verscheidenheid en schoonheid (letterlijk en figuurlijk) steken wij prima af.


Het weer wordt langzamerhand wat beter en de mensen willen weer naar buiten. Diverse afspraken voor rondleidingen worden weer gemaakt. Vandaag is de groep Visser uit Driebergen aan de beurt.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden