www.zwerfsteneneiland.nl --> Recreatieschap bedankt !

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Recreatieschap bedankt !

14 mei 2008

Het toegangshek van de zanderij is afgesloten. Enkele organisaties hebben een sleutel om voor hun werk naar binnen te kunnen. De diverse sloten vormen een gezamenlijke keten zodat het hek op slot zit. Helaas zijn er altijd weer mensen die niet begrijpen dat ze een ander schade berokkenen als ze de keten niet goed sluiten. Sommige sloten vallen dan buiten de keten en de eigenaren van de sloten kunnen dan niet naar binnen.


De keten moet goed gesloten worden.

Gelukkig was het recreatieschap bereid om ons te hulp te snellen en met een flinke tang werd de keten verbroken, zodat we ons werk konden gaan doen. Recreatieschap bedankt voor deze snelle service!Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden