www.zwerfsteneneiland.nl --> Schoonmaakactie stenen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schoonmaakactie stenen

28 mei 2008

Een schoonmaakactie van de grote zwerfstenen in de Zanderij is altijd weer een heleboel geregel voor ons hoofd Beheer en Onderhoud Jankees Bos. Deze hovenier moet zelf een dagdeel tijd vrijmaken. Daarnaast moet hij van tevoren onze schoonmaakset gereed maken, de container van de schoonmaakset vullen, een reserve container met een kuub water vullen en niet te vergeten een trekker inhuren.


Voorbereidingen bij hovenier Jankees Bos in Doorn

Het is een beetje wrang dat op het zwerfsteneneiland een hoogspanningsmast staat, maar dat we er geen electriciteit hebben. Ook wordt het eiland uiteraard omgeven door water, maar dat ligt ca 10 meter lager en is dus niet zomaar beschikbaar om te spuiten. Daarom moeten we met een trekker de twee aanhangwagens naar boven laten trekken. Dat kost uiteraard geld en daarom vragen we voor de lezingen en de 'rondleidingen op afspraak' een bijdrage voor onze onderhoudspot.Een kuub water wordt naar boven getrokken.

Jankees Bos heeft weer iets nieuws verzonnen. Het water wordt nu uit de grote container gezogen naar de container in de ROM (schoonmaakset). Dat betekent dat we niet meer met een goot en emmers hoeven te werken en dat we met een man minder aan de slag kunnen.De ROM wordt mechanisch bijgevuld

We streven er naar om elk jaar een derde van de stenen schoon te maken. Deze schoonmaakcyclus is echter niet gebaseerd op ervaring bij ons of elders. We spuiten gewoon met grondwater zonder bijmengingen.
Deze zogenoemde poortwachter hebben we het laatst op 20 juni 2007 schoongemaakt. In die tijd is er weinig roet (van de auto's op de A12) neer geslagen op deze steen. Er zitten al wel weer veel algen op de steen, maar nog geen mossen of korstmossen. Aan de andere kant van de entree van het eiland staat de andere poortwachter. Die spuiten we niet om te laten zien wat er gebeurt als je de stenen niet schoonspuit.De oogst aan algen in n jaar

Het resultaat ziet er prima uit. Hieronder volgen nog een aantal foto's uit dit segment en wel voor en na de spuitbeurt. Het is teveel gevraagd om alle stenen elk jaar schoon te spuiten. Voor deze steen maken we echter een uitzondering omdat, het zo'n blikvanger is en een mooi contrast vormt met de andere poortwachter.Die kan er weer een jaar tegen

Dit is het segment van de 'overige noordelijke stollingsgesteenten'. Langs het pad hebben we indertijd echter metamorfe gesteenten gelegd om over het gehele eiland een harmonieus patroon te krijgen.De nog onbespoten zone met metamorfe gesteenten

Dat geeft gelijk een heel andere uitstraling na zo'n spuitbeurt.Hovenier Jankees Bos kijkt tevreden toe

Tot de hoek liggen met name metamorfe gesteenten, maar verder behoren ze tot de categorie stollingsgesteenten. Het zijn echter geen gidsgesteenten. Op de achtergrond is het segment metamorfe gesteenten te zien.vuil

De rode tinten komen weer volop tevoorschijn.schoon

Hier vanaf de zijkant nog eens een blik op een gedeelte van de 'metamorfe poot'.Gedeelte van de 'metamorfe poot'

Rechtsonder ben ik te snel met de hogedrukspuit over de steen gegaan. Sommige argeloze bezoekers zullen hier ongetwijfeld weer fossielen in herkennen.Slordig werken levert 'fossielen' op

Bij deze groep stollingsgesteenten is goed te zien dat niet alle stenen even groen worden. De orintatie op het oorden speelt ook een rol.Veel verschil in 'groente'.

Soms komen er verrassende resultaten achter het groen tevoorschijn.Frappante resultaten

Groen of zwart, het maakt niet uit. In beide gevallen kun je de steen zelf nauwelijks nog waarnemen.Groen en zwart

Dat is dan na het spuiten weer een gigantisch verschil.rood en grijsHet zoveelste voorbeeld vren na het spuiten

Nadat we nog enkele sedimentgesteenten gespoten hebben is het water op en vertrekken we weer huiswaarts. Nu gaan we de komende weken weer alles fotograferen om ook dit segment tzt in het digitaal zwerfstenenmuseum te kunnen verwerken.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden